Spørreundersøkelse om "Friluftsliv og risiko"
Kjønn Alder Aktivitet Risikodefinisjon Hvorfor 1 Hvorfor 2 Hvorfor 3 Hvorfor 4 Hvorfor 5 Skade Holdning Hvorfor Verdi Ant
Mann 27 Orientering Sannsynlighet for tap/fare Intellektuell Fysisk anstrengelse Naturopplevelse Mestring Fart 4 Nei Ja 1
Mann 21 Fjellvandring, klatring To typer: Risiko av den typen som alltid kan oppstå, for eksempel å snuble. Risiko av den typen som er oppsøkt, for eksempel å klatre Være ute i naturen På tur Opplevelser Sosialt Å nå mål 2 Vet ikke Ja 2
Mann 29 Sykling, gåing i fjell/skog Fare (sannsynlighet) for å skade meg selv og andre Trim Avslapning Sosialt samvær Se ting Opplevelser 1 Ja Det er nok fordi jeg er blitt eldre (og har fått barn og sånt) Ja 3
Kvinne 53 Base Situasjoner som får alvorlige følger dersom noe går galt Spenning Utsikt Avslappende Utrent Cred 1 Nei Nei 4
Mann 27 Klatring Potensial for at noe som jeg ikke ønsker skal hende, uten at jeg har herredømme over det Lek Spenning Sosialt  Mestring Naturopplevelse 1 Ja Tenker på sikkerhet i flere sammenhenger. Vurderer fare, som sannsynlighet for uhell x konsekvens. Hvis jeg kan forbedre sikkerheten med for eksempel å ta på bilblete, så gjør jeg det. Nei 5
Mann 34 Klatring Risiko er for meg når det gjelder klatring, hvor stor fare jeg utsetter meg selv/andre ved å klatre, fra ingen risiko til stor risiko Friluftsliv Trening Spenning Mestring Avkobling 3 Ja Mer moden i forhold til det å ta sjanser, kjenner mine begrensninger bedre, lettere å velge tur etter evne. Ja 6
Mann 47 Tinderangling Jeg holder meg til den vitenskaplige: dvs. risiko = sjanse for at en ulykke skjer x konsekvensene hvis den skjer. Naturopplevelse Utfordring Spenning Kondisjon Samling 1 Ja Mer erfaring har ledet meg til å godta risiko og til og med til å oppsøke MER risiko. Videre også til subjektivt å bedre kunne vurdere risiko i en viss situasjon. Ja 7
Mann 41 Fjellsport Implisitt mulighet for utilsiktet skade (på seg selv, andre eller omgivelser) som følge av en aktivitiet. Gir mening Opplevelse Velvære Avstressende Sunt 1 Ja Risiko har fått en lavere verdi i seg selv Ja 8
Mann 25 Buldring En eller annen kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens for en hendelse. Muligens med sterkere vekt ved høyere konsekvens --> risiko = sannsynlighet x konsekvens (opphøyd i a>1) Gøyalt Utfordrende Fin trim 1 9
Mann 27 Telemark, kajakk, kano Risiko for å komme til skade Fysisk aktivitet Fordypning Mestring Gøy Sosialt 2 Ja I positiv retning, med mer erfaring og viten om hva som kan skje. Ja 10
Mann 38 Toppturer, litt tinderangling, skogsturer Risiko = sannsynlighet x konsekvens. I praksis i tursammenheng betyr dette min egen grad av frykt for en alvorlig ulykke under en tur. Naturopplevelse Sosialt samvær Holde meg i form Spenning Avveksling fra det daglige livet 1 Ja Fått kone og barn. Vil ikke at de skal bli sittende igjen uten far/mann Ja 11
Kvinne 25 Kajakk Egen mestring sett i forhold til det du ønsker å gjennomføre. Hvis disse ting ikke stemmer overens vil du løpe en risiko. Især er det viktig å aldri overskride dette når du har ansvar for andre. Glede ved natur Glede ved fysisk aktivitet Samvær med andre Å glede andre - lære dem noe Å lykkes 1 Ja Jeg har sett ting som har endret mitt syn, jeg er blitt eldre og har fått forpliktelser Ja 12
Kvinne 34 Klatring Sannynlighet x konsekvens Gjøre det umulige mulig Spenning Mestring Utfordring Fellesskap 2 Ja Mente tidligere at jeg løp liten risiko - har blitt mer oppmerksom på at "sannsynlighetene" er mange, og konsekvensene til tider store. Mer våken på risiko, mer tolerant for hendelser - alle gjør feil en gang. Ja 13
Kvinne 35 Fjellturer, skiturer, rafting Sannsynlighet for hendelse x mulig konsekvens (dvs. sannsynligheten for at situasjonen jeg er i skal føre til varig skade eller død) Variasjon Mosjon Spenning Matauk Sosialt 1 Ja Etter at jeg fikk barn, har jeg fått en tendens til å overvurdere risiko. Ja 14
Kvinne 27 Kano Risiko for å miste liv og lemmer Naturopplevelse Kontemplativitet Fysisk utfordring Spenning Adspredelse 1 Ja Ved å se på hvilken effekt risiko har for optimal opplevelse Ja 15
Mann 27 Klatring Sannsynligheten for at jeg skal skade meg selv eller andre gjennom min aktivitet. Et mål er å gjøre denne så lav som mulig; planlegge i forhold til vær og forhold. Gode ferdigheter er med å minske denne. Risiko kan slik jeg ser det deles i minst to typer; faktisk risiko og opplevd risiko. Mestring Naturopplevelse Sosial samhandling Flytte egne grenser Nyttig i yrke som veileder 1 Ja Har fått mer erfaring. Utviklet gode egenferdigheter. Blitt flinkere til å lese forhold og vite hvor egne grenser går. Ja 16
Mann 31 Vandring året rundt Sannsynlighet for at noe inntreffer Stillhet Restitusjon Tid til tanke og ettertanke Sosialt samvær Trim 5 Nei Ja 17
Mann 29 Klatring Risiko er muligheten for at noe skal skje under aktiviteten som utløser en fysisk skade. Mestring Spenning Trening Gøy Sosialt 2 Ja Å klatre på høyt nivå krever mestring av risiko. Etter hvert som nivået stiger vil også evnen til å håndtere risiko øke. Vet ikke 18
Mann 30 Klatring Mulighet for skade, som kan begrenses ved gode sikkerhetsrutiner. Naturopplevelse Spenning Kroppsbeherskelse Kontroll Kameratskap 1 Nei Økt fokus på sikkerhet etter at venn skadet seg i ulykke. Vet ikke 19
Mann 37 Vandring i høyfjellet Å ta unødvendige sjanser i forhold til å utføre noe, der risikoen for å skade seg selv eller andre er stor. Frihet Pusterom Avbrekk Mosjon Sunnhet 1 Nei Ja 20
Mann 29 Ekspedisjoner Risiko er pr.def. sannsynligheten for at noe går galt, multiplisert med konsekvensen dersom det gjør det. Det er risiko knyttet til alle aktiviteter, men en legger ofte bedre merke til risiko når en bedriver aktiviteter som ikke er dagligdagse. Frihetsfølelse Indre ro Mestringsfølelse Kjærlighet til naturen 2 Ja Vet ikke hvorfor, men har blitt mer bevisst på å minimalisere risiko i form av utstyr og forberedelser. Nei 21
Kvinne 31 Gå tur i fjellet Å gjøre noe som går så mye ut over egne evner/forutsetninger at det kan føre til skade. Fysisk trening Mental rekreasjon Sosialt samvær Utfordre egne grenser/evner Spenning 3 Ja Ved å ha ansvaret for andre enn seg selv, barn, har holdningen til risiko endret seg. Ja 22
Mann 29 Klatring Potensialet for skade/død i forhold til den handling man velger å utføre. Faremomentene vil avgjøres av klatringens seriøsitet, bruk av tid, erfaring. Konsentrasjon Styrke Natur Bevegelighet Respekt 1 Nei Ja 23
Kvinne 24 Nordisk friluftsliv Fare for å komme til skade fysisk eller psykisk Jeg er god til det Jeg er ute i naturen Jeg bruker min kropp Opplevelser Forbedre mine ferdigheter 2 Nei Ja 24
Mann 23 Ski Om du ikke er helt sikker på om dette går bra eller hvis uhellet skulle være ute, kommer dette til å gjøre skikkelig vondt! Opplevelsen Følelsen Rushet Mestring Glede 1 Ja Egenerfaring som skredtatt. Sett/hørt kompiser bli tatt. Økt kunnskapsnivå. Alder. Mennesker rundt deg. Ja 25
Mann 25 Telemark off-piste, fra heis og ved toppturer Alt har en risiko, alt er farlig til en viss grad. Risiko er farer ved aktiviteter man gjør, som til en viss grad skaper spenning (positiv) og kan skape frykt. Eks: Fartsfølelse = spenning, snøskred = frykt. Frihet Spenning Mestring Sosialt Naturtilhørighet 2 Ja Mer kunnskap om risikofaktorer som for eksempel snøskred har gjort meg mer bevisst, og bedre til å vurdere risikoen. Ja 26
Mann 23 Terrengsykling og orientering Når jeg er alene langt ute i skogen, kan det være litt skummelt hvis man tryner på sykkelen og brekker et bein eller lignende Gøy Naturopplevelse Mestring Forbedring Form 2 Ja Fordi det er lite som skal til før man ikke lenger kan dra ut og gjøre det man liker! Bedre å spre moroa utover hele livet, og ta mindre sjanser der og da. Nei 27
Mann 34 Jakt og fiske Situasjoner som kan være en trussel mot meg selv. Naturopplevelse Spenning Avkobling Trening Høsting 1 Ja Blitt erfaren og dristigere Ja 28
Mann 27 Klatring Den tilstedeværende faren i en aktivitet, som alltid er der men som i de fleste tilfeller i en større eller mindre grad kan kontrolleres eller elimineres. Gøy Mestring Kameratskap Variasjon Være i naturen 1 Ja Modenhet, vet bedre hva jeg driver med. Har bedre grunnlag og høyere egenferdigheter, noe som setter meg i stand til å bedre kunne vurdere ulike situasjoner. Ja 29
Mann 30 Toppturer/tinderangling Risikoen er min kunnskap om farene som jeg står foran holdt opp mot min subjektive vurdering av mulighetene for å bli utsatt for farene. Det er en subjektiv versjon av den kjente risiko = konsekvens x sannsynlighet. Den bli imidlertid sterkt farget av kunnskap. Bratt fjellhylle, glatt fjell er åpenbart. Men sannsynligheten kan likevel være liten. Oppfattelsen av risiko kan være mindre ved gange i utsatt løs steinur, men sannsynligheten for at en relativt alvorlig konsekvens kan inntreffe er ofte mye større. Selvrealisering Fysisk og mentalt velvære Spenning og adrenaline God måte å styrke sosiale relasjoner Pirring av utforskertrangen 2 Ja Fordi kunnskapen om farene har endret seg så vel som kunnskap om meg selv. Vet ikke 30
Mann 23 Klatring, bre, ski Når ting ikke er 100% trygt, og det er jo mye… Glede   Utfordring Mestring Vennskap Opplevelser 1 Ja Fordi jeg gjennom aktiviteter med risiko ser tydeligere hva som er risiko. Ja 31
Mann 30 Vandring, ski, kano Utøvelse av en gitt aktivitet med større eller mindre fare for å komme til skade Lyst Natur  Bevegelse Avkobling Opplevelser 1 Nei Ja 32
Mann 43 Klatring m.m. Opplevd risiko = Mengden oppmerksomhet en person knytter til faren for at en bestemt skadehendelse skal inntreffe. Faktisk risiko = Sannsynligheten for at en skadehendelse skal inntreffe x konsekvensene av skadehendelsen. Frihetsfølelse Naturopplevelse Kroppslig utfordring Mental utfordring Meningsfylt sosial aktivitet 1 Ja Grunnholdning eller risikovilje har neppe endret seg så mye, men jeg har på bakgrunn av positive og negative erfaringer fått et mer nyansert bilde av pluss- og minussider ved risiko. Ja 33
Kvinne 27 Elvepadling Å utsette seg for situasjoner der man ikke har mulighet for å ta høyde for eventuelle uforutsette hendelser Mestringsfølelse Naturopplevelse Sosialt 2 Ja Jeg har blitt mer bevisst på konsekvenstenkning Nei 34
Mann 28 Klatring Det man driver med innebærer en viss fare for at man kan skade seg Morsomt Utfordrende Spennende Tur Avkoblende 1 Vet ikke Nei 35
Mann 50 Fotturer og tinderangling Å begi seg inn i noe som man ikke har full oversikt over, selv om man vet at det er forbundet med fare. Fysisk aktivitet Sosial omgang Naturopplevelse Se nye steder Møte kontrollert fare 1 Ja Med årene har jeg begynt å unngå risiko, ta omveier i stedet for å gå rett på. Ja 36
Mann 29 Topptur på ski Sannsynligheten for at et uhell inntreffer ganget med konsekvensen av uhellet Naturopplevelse Kameratskap Trim Spenning Avveksling   2 Ja Blitt risikoavert med alderen, kjører ikke lenger alltid de bratteste stedene selv om jeg vurderer risikoen som lav nok. Nei 37
Mann 44 Fjellvandring, alpint, telemark, sykling Fare for liv og helse Bedre helse Bedre kondisjon Opplevelser Nettverksbygging Må bare ha det 1 Ja Planlegger alltid bedre med mer erfaring Nei 38
Mann 39 Brettseiling Sannsynlighet for å omkomme eller bli skadet Moro Mosjon Utfordring Opplevelser Tradisjon 1 Ja Større ansvar fører til større konsekvens av ulykker Nei 39
Mann 29 Fjellklatring Risiko er for meg vissheten om at en liten feil kan resultere i stor skade. Ergo er det ikke farligere å klatre enn å kjøre bil. Naturopplevelse Avkobling Mestringsfølelse Fysisk velvære Psykisk trening 1 Ja Har gitt meg selv bedre sikkerhetsmarginer de siste årene. Nei 40
Mann 39 Klatring, padling Potensiell fare for skade (egen eller andres) Spenning Naturopplevelse Krav til konsentrasjon 1 Ja Blitt eldre, overlevd risikofylte situasjoner Ja 41
Mann 29 Toppturer Noe en må bli enige med sine turkamerater om hva er Mestring Frihetsfølelse Samarbeid med andre Fysisk aktivitet Komme vekk fra hverdagslivet 1 Ja Har innsett at jeg ikke lenger er udødelig. Har fått andre verdier inn i livet en må ta hensyn til. Ja 42
Mann 26 Jakt, fiske, ski/fotturer Risiko er sannsynlighet for at noe kan gå galt. Og det tas i betraktning hvor "alvorlig" galt det kan gå. Livsutfoldelse Mental trening Fysisk trening Tradisjon Spenning 1 Ja Er ikke lenger så dristig som jeg var tidligere. Har gjort mye dristige ting på ski i tenårene som følgelig har ført til en del skader osv. Har besinnet meg de seneste årene og gjør det meste "risikofritt" nå. Har ikke sans for såkalte nymotens risikosporter som fallskjermhopping, villmannskjøring på ski osv... Utøver et mere tradisjonelt friluftsliv uten særlig risikoer. Ja 43
Mann 34 Skiturer Veldig liten (antagelig i forhold til ski) Fred Frihet  Rekreasjon Naturopplevelse Trim 1 Ja Risikoen minsker etter hvert som kunnskapen blir større. Nei 44
Mann 26 Klatring, telemark Aktivitet der feil/feilvurdering kan føre til lemlestelse eller død. Glede Avkobling Bruke kroppen Utvikle seg selv 2 Ja Har gjort ting som ikke var lurt/utsatt meg selv for risiko. Blitt eldre. Fått barn. Risiko har verdi i seg selv. Det vil si, verdien er å gjøre risikoen minst mulig… Ja 45
Mann 33 Klatring Følgene av det som kan skj dersom jeg gjør en feil eller noe uforutsett skulle skje, for eksempel at et grep løsner. Vurderer også muligheten for at utstyr skal svikte, lengden av et fall, egen dagsform osv. Dersom jeg subjektivt kan utelukke muligheten for personlig feil, øker risikoviljen. Glede Oppnå målsettinger Venner Spenning Selvbilde 4 Ja Blitt mindre risikovillig med årene etter hvert som jeg har blitt bedre til å vurdere den. Nei 46
Mann 36 Utnytting av naturen, fiske, jakt, sanking Sannsynligheten for at noe skal hende multiplisert med konsekvensen av at det hender. Naturtilknytning Mannsfølelse Spenning Avstressende Kunnskapservervelse 1 Nei Nei 47
Mann 36 Klatring Gjøre ting på grensen av hva du klarer med fatale følger hvis du feiler Moro Utfordrende Fysisk Mentalt Avkoblende 1 Vet ikke Ja 48
Mann 36 Fjellklatring Sannsynlighet for at en ikke ønsket hendelse inntreffer Mestringsfølelse Spenning Naturopplevelse Trening Sosialt miljø 2 Nei Ja 49
Mann 33 Brattkjøring på ski Tidvis høy, risikoene går stort sett på skredfare og stygge konsekvenser av eventuelle fall i bratt og steinete terreng. Frihet Mestring Spenning Naturopplevelse Kameratopplevelser 3 Nei Ja 50
Mann 31 Klatring I denne sammenheng: en viss utsettelse for fysisk fare (for å få varig men eller stor smerte) som virker positivt inn på spenningsopplevelsen og gleden med aktiviteten. Gode venner Bevegelse Ute Konsentrasjon Fokus 2 Nei Ja 51
Kvinne 30 Flerdagers fottur med tung ryggsekk i fjellet Å komme i en situasjon hvor man skader seg såpass eller går seg vill at man ikke kan komme ned fra fjellet uten hjelp fra andre Gode fiskesteder Ro (ingen støyforurensning) Teltlivet Utsikt/natur Trening 1 Ja Jeg har erfart at det ikke er så farlig som jeg trodde på forhånd. Kommer meg aldri bort. Jeg går lette ruter og har derfor lite risiko for å falle. Nei 52
Mann 23 Klatring Situasjoner som overstiger fare man kan kontrollere. Gøy Gøy Gøy Gøy Gøy 1 Nei Nei 53
Kvinne 33 Klatring Mulighet for å bli skadet fysisk/mentalt evt. drept Bevegelsesglede Friluft Variasjon Sosialt miljø Spenning 1 Ja Fordi jeg etter hvert har begynt å sette pris på risikoaspektet. Da jeg begynte å klatre ønsket jeg helst at klatring skulle være risikofritt, nå ser jeg noe positivt i risikoaspektet. Blir ikke i samme grad overveldet og skremt av det, men ser det positive i det med hensyn til hva det får fram i meg av skjerpethet og bevissthet. Mestringsgleden får en ekstra dimensjon. Ja 54
Mann 24 Jakt Sjansen for at et uhell skal skje Naturopplevelse Spenning Samarbeid med hunden Trening Matauk 1 Ja Enkelte opplevelser gjør at man blir mer klar over at uhell kan skje. Vet ikke 55
Kvinne 32 Fjell-/skogvandring Konsekvens x sannsynlighet Fysisk utfoldelse Frihetsfølelse Naturopplevelse Avstressing Oppgavemestring 3 Ja 1. Har hatt småuhell som tar sin tid å leges og ønsker å unngå slike avbrudd i aktivitet. 2. Synes kroppen tåler mindre etter hvert i forhold til da en var 18 år. Ja 56
Mann 35 Fjellturer/tinderangling Dersom en ukontrollert hendelse kan føre til alvorlige skader eller død. Gøy Naturopplevelse Kameratskap Avkobling fra hverdagen Holde formen vedlike 1 Ja Har fått familie - småbarnsfar Nei 57
Mann 53 Fjellvandring Det er en mulighet for at det overgår dine evner Naturopplevelse Kroppslit utfordring Kameratskap Det primitive liv Faglige interesser 1 Ja Med alderen har jeg begynt å ta færre risikoer, fordi jeg tenker lenger ut i fremtiden enn jeg gjorde tidligere. Ja 58
Mann 31 Elvekajakk Oddsen/sjansen for å bli utsatt for en fysisk/psykisk skade som følge av en fysisk aktivitet. Adrenalin Spenning Naturopplevelse Moro Kameratskap 1 Ja Har blitt mer og mer bevisst på egne begrensninger i forhold til aktiviteten man bedriver Ja 59
Mann 27 Militære øvelser Risiko er en fare for at noe som helst ikke skal skje kan skje. Rikets sikkerhet Spenning Improvisering Lede Nyte naturen 2 Nei Ja 60
Mann 38 Klatring Risiko er et uttrykk for den usikkerhet som er knyttet til en potensielt farlig handling. Moro Kontroll Estetikk Avstressing Samvær 5 Ja Vesentlig på grunn av økt kunnskap Ja 61
Mann 26 Vandring Min definisjon av risiko er sannsynligheten for at noe skal skje og konsekvensen av dette. Jo større sannsynlighet eller konsekvens, jo større risiko. Avslappende Avstressende Opplevelser Utfordring Trening 2 Ja Har i større grad tatt mer og mer hensyn til konsekvens av risiko på tur. For eksempel mer mat og utstyr enn nødvendig samt mer førstehjelpsutstyr. Ja 62
Kvinne 27 Klatring Fare for skade ved uhell eller dårlig sikkerhet Morsomt Utfordrende Spennende Sosialt Fysisk aktivitet 1 Ja Lært mer om sikkerhetstenkning ved ulike fritidsaktiviteter. Vet ikke 63
Mann 27 Klatring Fysisk skade mulig Kroppsbeherskelse Avkoblende Sosialt Lek Trening 3 Ja Uvøren som ung, mer forsiktig som gammel. Ja 64
Kvinne 26 Gåturer i skog og fjell Å delta i aktiviteter en ikke mestrer Oppleve naturen Se naturen Lytte til naturen Oppdage nye ting Mestre noe nytt 1 Vet ikke Ja 65
Kvinne 25 Sopptur Utsette seg for noe du kan bli skadet av Spennende Befriende Artig Tilfredsstillende Sopp er godt 1 Ja Det er ikke det at jeg er blitt gammel, men jeg ser annerledes på ting nå, enn for 10 år siden. Har innsett at ingen er udødelig. Ja 66
Mann 23 Klatring Å ta risiko = Å gjøre noe potensielt farlig Spenning Naturopplevelse Trening Mestringsbehov Glede 1 Ja Har blitt mer oppmerksom på faremomentene. Har erfart at utstyret kan svikte. Ja 67
Mann 36 Klatring Risiko ved klatring, er når man på en eller annen måte neglisjerer internasjonalt vedtatte sikkerhetsnormer, eller er likeglade med faktorer som grundighet, kameratsjekk, og rutiner rundt klatringen. Utfordring Naturopplevelse Det sosiale Det fysiske Avstressingen 1 Nei Nei 68
Mann 38 Kajakk Hypotermi, drukning Nærhet Opplevelse Sinnsro Avstressende Trening 1 Ja Har større fokus på sikkerhet, ikke så dumdristig lenger. Vurderer flere ganger, og flere alternativer. Ja 69
Mann 33 Fjellturer Summen av sannsynligheten for at en ulykke/uhell skal inntreffe og konsekvensene av ulykken/uhellet. Turglede Naturopplevelse Mestring Samvær Fysisk velvære 1 Nei Nei 70
Mann 21 Fjellklatring Dødspotensiale Mestringsfølelse Moro Utfordring Friluftsliv Trening 1 Ja Før trodde jeg at hvis man er villig til å ofre alt for å komme seg opp på et fjell så kom man dit i de fleste tilfeller, og at de som var tøffest (ikke ble redde) klatret de vanskelige fjellene. Nå vet jeg at klatring ikke handler om risiko, men om ferdighet og styrke. Man trenger ikke ofre helsa for å klatre. Nei 71
Mann 39 Havpadling Utsette meg for situasjoner jeg ikke kan mestre. Naturopplevelse Trening Stillhet Adrenalinkick Sosialt 1 Ja Har fått ansvar for andre mennesker (barn) Ja 72
Mann 28 Kanopadling Risiko oppstår når du er i gang med noe som langt overstiger dine evner. Naturopplevelse Mestringsfølelse Leirliv/bålkos Spenning Bruke kroppen 1 Ja Risiko skal ses i forhold til akseptert risiko og ikke akseptert risiko. Trafikk er akseptert risiko - mens klatring ikke er det (i den alminnelige offentlighet). Risikoanalyse foregår også på et personlig plan. Risiko er et subjektivt anliggende som bl.a. forholder seg til kompetanse, evner og erfaring. Ja 73
Mann 21 Klatring Når eksterne faktorer skaper en potensielt farlig situasjon. Egen dyktighet/trygghet er med å begrense dette, men risikoen stiger når du velger å oppsøke situasjoner med potensiell fare, f.eks løst fjell, skredområde etc. For en nybegynnerklatrer vil en naturlig rute med lav grad kunne innebære risiko for vedkommende, men sannsynligvis ikke for en rutinert klatrer, med mindre eksterne faktorer trekker risikograden oppover. Mestring Følt behov Framgang Fysisk nytelse! Pressing av smerteterksel 1 Ja Har blitt mer bevisst på ytre faktorer, samtidig som min egen trygghet innenfor aktiviteter som klatring og snowboard har fått meg til å flytte mine egne grenser. Mer erfaren, mer våken, mer inneforstått med det hele. Ja 74
Kvinne 23 Ski, vandretur, kano og kajakk Ute Opplevelse Sosialt samvær Spenning Mosjon 1 Nei Ja 75
Mann 25 Klatring Å ta risiko = Å gjøre noe som kan være farlig Utfordrende Tilfredsstillende Mestringsfølelse Nervepirrende Sosialt 2 Ja Kjenner mine egne grenser bedre. Vet at jeg har mer erfaring til å takle større risiko. Ja 76
Mann 45 Havseilas Muligheten for at personell og/eller utstyr blir skadet/ødelagt som igjen gjør at du kan risikere å stå uten valgmuligheter. Opplevelsen Frihet Gøy Teste grenser 2 Ja Man må ta på alvor naturen, den bestemmer det meste. Iallfall på havet. Ja 77
Mann 21 Klatring Potensiell fare for skader og/eller dødsfall Spenningssøken Turliv Kameratskap Bevegelsesutvikling Kontemplative verdier 1 Ja Vært oppe i potensielt farlige situasjoner, hovedsakelig ved at situasjonenes krav overgår personlig kompetanse. Ja 78
Mann 32 Kajakk Drukne Eventyr Utfordring Naturen Intensitet Kameratskap 1 Nei Ja 79
Mann 25 Ski Risiko er ofte det som gjør fx et dropp/hopp og/eller rute spennende, men som man også vil minimalisere Glede Spenning Utfordring Gøy Sosialt 3 Ja Mer forsiktig med alderen, lettere å skade seg på samme type kjøring enn før. Tenker mer konsekvens, mindre prestisje. Ja 80
Mann 35 Klippeklatring Når sjansen for, og konsekvensen av feil når gitte grenser, oppstår risiko. Disse grensene er individuelle og både objektive (kunnskaper/egenskaper) og subjektive (hva vil jeg regne som skade) Mestring Frihet Ego Helse Natur 2 Ja Fordi jeg har gått fra en intellektuell til en mer intuitiv opplevelse av tilværelsen. Ja 81
Mann 40 Terrengsykkel Ligge på eller over grensen av egne ferdigheter Sabla gøy Tekniske utfordringer i terrenget Bli kjent nye steder i Norge Bli kvitt agresjon Naturopplevelse 2 Ja Blitt mer bevisst på å ha med følge på sykkelturer med en viss risiko, etter å ha skadet meg på tur alene. Ja 82
Mann 33 Jakt, fiske, kano, kajakk Risiko er muligheten for å bli skadet. Uten en viss risiko hadde det vel blitt kjedelig. Sjelefred Utfordring Fysisk aktivitet Mestring Bekreftelse 4 Ja Blitt litt mer forsiktig. Tar ikke like store sjanser som før. Ja 83
Mann 34 Havkajakk Risiko = konsekvens x sannsynlighet Naturopplevelse Helse Rekreasjon Frisk luft Oppdagelse 1 Ja Fordi jeg stadig blir en dyktigere padler, og kan padle i mer vind/bølger. Sannsynligheten minker i formelen over. Nei 84
Mann 30 Ski frikjøring risiko handler om vurderingen av egne ferdigheter og kunnskaper i relasjon til omgivelsene men befinner seg i. sentralt står det å finne balansen mellom hva man er i stand til å gjøre, hva som kreves ut fra omgivelsenes karakter, og hvilke ukontrollerbare risikomomenter som kan identifiseres i den enkelte situasjon. risikovurdering foregår dermed langs en glidende skala, hvor den sentrale vurderingen knytter seg til hvor stor risiko man er villig til å akseptere. med andre ord finnes ingen absolutt beskrivelse av risiko, og heller ingen absolutt grense for hvilken risiko man godtar. Frihetsfølelse Å bryte egne grenser Å definere egne grenser Improvisasjon Nærheten til øyeblikket 3 Ja min holdning til risiko har endret seg i takt med erfaringen jeg har opparbeidet meg, og tankene jeg har gjort meg over tid. i utgangspunktet tar jeg kanskje større risiko nå enn for ti år siden, men på den andre siden har jeg fått et langt mer reflektert forhold til selve risikovurderingen og fastsettelsen av hvilken risiko jeg aksepterer. Ja 85
Mann 35 Dykking Fare for skade eller død ved uforsiktighet, mangel på kunnskap eller utstyrsbrist. Mestring Nysgjerrighet Jakt Spenning Sosialt 1 Ja Jeg har sett hvor lite som skal til før det går galt, både innen dykking og i andre sammenhenger. Har etterhvert også innsett at jeg ikke er udødelig. Ja 86