Spørreskjema om "Friluftsliv og risiko"

Undersøkelsen er nå avsluttet (8.10.2003), og jeg takker alle som har hjulpet meg i arbeidet!

Denne undersøkelsen skal rette søkelyset på friluftsliv og risiko. Jeg er ute etter hva slag friluftsaktivitet du bedriver, og hva du tenker rundt dette med risiko.

1. Kjønn:
2. Alder:
3. Din friluftslivsaktivitet (hoved hvis flere):
4. Din definisjon av risiko:
5. Finn 5 ord som beskriver HVORFOR du bedriver din aktivitet, og skriv dem inn i prioritert rekkefølge: 1.
2.
3.
4.
5.
6. Har du skadet deg i din friluftslivsaktivitet?
(1 = liten/ingen skade/ 5 = alvorlig skade)
7. Har din holdning til risiko endret seg over tid? Ja Nei Vet ikke
8. Hvis ja på spørsmålet over: Hvorfor har din holdning endret seg?
9. Har risiko verdi i seg selv? Ja Nei Vet ikke
Tusen takk for at du har hjulpet meg med data til min mellomfagsoppgave!
Oppgaven vil bli publisert på www.naturliv.no i løpet av høsten.